[+571].319.2900 gpa@gomezpinzon.com

-

GPA asesoró piloto de operación en blockchain para mercado de derivados